Procedura competitiva Furnizare carte 2018-07-25T19:51:11+00:00
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți Obietiv specific 3.8:Creșterea numarului de angajați care beneficiaza de noi instrumente,metode,practice etc, de management al resurselor umane si de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptarii activității la dinamica sectoarelor economice cu potential competitive identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI Titlul proiectului:Dezvoltare strategica si profesionalism, Cod MySMYS 117694

SC RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS SRL cu sediul în București, bdul. Dacia nr 153-155, sector 2, adresa de corespondenta Str. Sergent Ion Pantaru, nr. 1, sector 2, Bucuresti, cod postal 021419, RO 14562580, email: achizitii117694@gmail.com,
vă invită să participaţi la procedura competitiva intitulata: FURNIZARE CARTE 117694, CPV: 22110000-4 – Carti tiparite (Rev. 2), – Proiect: ”Dezvoltare strategica si profesionalism” – ID POCU/227/3/8/117694.
Obiectivul contractului constă în furnizarea pachetelor de carti ce abordeaza specificul cursului de formare parcurs de catre persoanele din grupul tinta.
Documentatia poate fi accesata de la link-ul https://www.fonduri-ue.ro/anunturi .
Livrarea se va efectua la sediul de corespondenta.
Durata contractului: timp de 8 luni de la data semnării.
Valoarea estimativă: 321.427,50 lei fără TVA. Preţul nu se ajustează.
Data limită depunerii ofertelor: 01.08.2018 ora 14:00, prin email la adresa achizitii117694@gmail.com.