Procedura competitiva pentru achizitionarea de Servicii de informare, consiliere profesionala si tutorat

SC RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS SRL cu sediul în Municipiul Bucuresti, România, Str. Icoanei nr. 58-58A, etajul 1, apartament 2, sector 2, judetul Bucuresti, cod postal 021419, RO 14562580, email: achizitii.135425@gmail.com, vă invită să participaţi la procedura competitiva intitulata: Servicii de informare, consiliere profesionala si tutorat (135425), CPV: 85312300-2 – Servicii de orientare si de consultanta profesionala, – Proiect: ”Cresterea nivelului de calificare al angajatilor din regiunea Centru in vederea imbunatatirii statutului pe piata muncii” – POCU/726/6/12/135425. Obiectivul contractului constă în Cresterea nivelului de calificare al unui numar de 700 de angajati, din regiunea Centru, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale, prin dezvoltarea si organizarea unui sistem integrat de interventie axat pe participarea la programe de formare profesionala relevante in vederea dobandirii de competente profesionale certificate, recunoscute la nivel national si comunitar in vederea imbunatatirii statutului in campul muncii prin dezvoltarea unei cariere profesionale in domeniul industrial sau in distributie (vanzari). Documentatia poate fi accesata de la link-ul https://www.fonduri-ue.ro/anunturi. Durata contractului: Ianuarie 2023. Valoarea estimativă: 470.400,00 lei fără TVA. Preţul nu se ajustează. Data limită depunerii ofertelor: 07.05.2021 ora 12:00, in original, la sediul beneficiarului.