Titlu proiect: Cresterea nivelului de calificare al angajatilor in vederea imbunatatirii statutului pe piata muncii prin dezvoltarea de competente si calificari certificate si recunoscute in domeniul serviciilor ospitalitatii I


Cod proiect:135953

Componentă 1 – Apel : POCU/726/6/12/Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale/12/Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Cresterea nivelului de calificare al unui numar de 700 de angajati, din regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale, prin dezvoltarea si organizarea unui sistem integrat de interventie axat pe participarea la programe de formare profesionala relevante in vederea dobandirii de competente profesionale certificate, recunoscute la nivel national si comunitar in vederea imbunatatirii statutului in campul muncii prin dezvoltarea unei cariere profesionale in domeniul servicilor ospitalitatii. Prin intermediul proiectului propus spre finantare se are in vedere sprijinirea masurilor stabilite prin Strategia Nationala privind Invatarea pe tot Parcursul Vietii si respectiv prin Strategia educatiei si formarii profesionale din Romania pentru perioada 2016-2020. In acelasi timp proiectul are in vedere sprijinirea obiectivului tematic 10 Investitiile in educatie, calificare si formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii din Programul Operational Capital Uman 2014-2020; prioritatea de investitii 10ii – Imbunatatirea calitatii si eficientei si accesul la invatamantul tertiar si a celui echivalent in vederea cresterii participarii si a nivelului de educatie, in special pentru grupurile defavorizate; obiectivul specific 6.12 Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale. In vederea atingerii obiectivului general, proiectul propune 3 directii majore de actiune transpuse in 3 obiective specifice. Cele 3 directii majore de actiune sunt 1) derularea unei campanii la nivelul regiunilor Centru, Sud Muntenia, Sud Est si Nord Vest, de promovare si constientizare a importantei programelor de formare profesionala pe tot parcursul vietii pentru angajatii ce are drept scop identificarea si selectarea unui numar minim de 700 de angajati (din care minim 218 angajati care se regasesc in cel putin una din categoriile: – persoane cu nivel scazut de calificare – persoane din mediul rural – persoane cu varsta peste 40 de ani), pentru a beneficia de sprijin in cadrul proiectului in vederea imbunatatirii statutului pe piata muncii. 2) A doua directie majora de actiune este dezvoltarea si furnizarea unui program de informare, consiliere profesionala si tutorat menita sa identifice cele mai bune rute de invatare pe tot parcursul vietii si identificarea oportunitatilor pe piata muncii in vederea imbunatatirii situatiei socio-economice a persoanelor din grupul tinta (imbunatatirea statutului pe piata muncii). 3) A treia directie majora de actiune propusa spre finantare este un program complex de formare profesionala continua pentru 700 de angajati din regiunuile Centru, Sud Muntenia, Sud Est si Nord Vest, program de formare profesionala continua organizat si autorizat in conformitate cu prevederile Ordonatei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Prin intermediul programului de formare profesionala continua se are in vedere dobandirea de catre cei 700 de angajati din grupul tinta a de competente si calificari certificate/recunoscute la nivel national si comunitar in vederea facilitarii imbunatatirii statutului pe piata muncii. Din punct de vedere al efectului benefic pe termen lung generat de implementarea proeictului mentionam urmatoarele 1) efectul benefic pe termen lung la nivelul grupului tinta – se are in vedere elaborarea pentru fiecare din cei 700 de angajati selectati in grupul tinta a unor rute de formare profesionala continua, in concordanta cu aptitudinile si experienta anterioara individuala in masura sa sporeasca sansele de adaptare pe piata muncii si dobandirea unui statut mai bun pe piata muncii. Aceasta ruta de invatare va asigura o dezvoltare profesionala sustenabila a persoanelor din grupul tinta inclusiv dupa perioada de implementare a proiectului. Programul de formare profesionala va asigura la nivelul grupului tinta dobandirea de competente si calificari certificate si recunoscute la nivel national si comunitar – competente si calificari ce vor fi un catalizator pe termen lung in vederea imbunatatirii statutului pe piata muncii. 2) efectul benefic la nivel de comunitate – are in vedere doua aspecte – a)constientizarea la nivel de comunitate a importantei si beneficiilor participarii angajatilor la programele de formare profesionala pe tot parcursul vietii si b) cresterea nivelului de competenta si calificare a angajatilor contiribuie in mod direct la dezvoltarea unui ecosistem economic adaptabil si competitiv bazat pe cunoastere si competenta.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS.1 Organizarea si desfasurarea unei campanii de promovare si constientizare a importantei programelor de formare profesionala in randul angajatilor din regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est si Nord Vest in vederea identificarii si selectarii unui numar de minim 700 de angajati in vederea participarii la un program complex de sprijin ca umreaza sa faciliteze imbunatatirea statutului pe piata muncii. Obiectivul specific 1 se va realiza prin intermediul activitatii A.I Organizarea si derularea unei campanii de constientizare si promovare a importantei participarii la programele de formare profesionala continua in randul angajatilor din regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest, si se va considera indeplinit atunci cand vor fi atinse urmatoarele rezultate R.1.1 – 1 conferinta de lansare a proiectului; R.1.2 – 1 conferinta de inchidere a proiectului; R.1.3 – 6 anunturi in presa locala/regionala de promovare si constientizare a importantei programelor de formare profesionala pentru angajati; R.1.4 – 12 Protocoale de colaborare cu actori relevanti pe piata muncii (sindicate; AJOFM; ITM, etc.) in vederea facilitarii procesului de promovare si constientizare a importantei programelor de formare profesionala pentru angajati.; R.1.5 – 700 de angajati identificati si selectati pentru a beneficia de sprijin in cadrul proiectului; R.1.6 – 218 angajati identificati si selectati pentru a beneficia de sprijin in cadrul proeictului care se regasesc in cel putin una din categoriile: – persoane cu nivel scazut de calificare – persoane din mediul rural – persoane cu varsta peste 40 de ani (31.14% din total grup tinta).
  2. OS.2 Furnizarea unui program de consiliere profesionala, informare si tutorat pentru 700 de angajati din regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest pentru incurajarea participarii la programele de FPC, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru pe piata muncii. Obiectivul specific 2 se va realiza prin intermediul activitatii A.II Furnizarea unui program complex de informare, consiliere profesionaa si tutorat pentru cei 700 de angajati, inclusi in grupul tinta, in vederea dezvoltarii carierei profesionale si identificarii de noi oportunitati pe piata muncii si se va considera indeplinit atunci cand vor fi realizate urmatoarele rezultate R.2.1 – 700 de angajati beneficiaza de servicii de consiliere, informare profesionala si tutorat in vederea dezvoltarii carierei profesionale si identificarii de noi oportunitati pe piata muncii; R.2.2 – 75 de angajati care urmeaza studii/cursuri de formare dupa incetarea calitatii de participant la proiect; R.2.3 – 403 angajati care si-au imbunatatit statutul pe piata muncii ca urmare a sprijinului primit.
  3. OS.3 Dezvoltarea si furnizarea unui program complex de formare/calificare destinat unui numar de 700 de angajati din regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale in vederea cresterii nivelului de calificare prin dobandirea de competente profesionale recunoscute la nivel national si comunitar. Obiectivul specific 3 se va realiza prin intermediul activitatii A.III Dezvoltarea si furnizarea unui program complet de formare profesionala pentru un numar de 700 de angajati din regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest. OS.3 se va considera atins atunci cand vor fi realizate urmatoarele rezultate R.3.1 700 de angajati beneficiaza de un program de formare profesionala autorizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor; R.3.2 651 de angajati certificati ca urmare a participarii la programele de formare profesionala dezvoltate prin proiect.

Context

Avand in vedere tendintele la nivel european de analiza a componentei teritoriale a competitivitatii, Comisia Europeana a propus in 2011 calcularea unui Indice al Competitivitatii Regionale (ICR). Intre tarile Uniunii Europene, regiunile de dezvoltare ale Romaniei se situeaza pe ultimele locuri atat in ceea ce priveste ICR, cat si in aproape toate clasamentele indicatorilor ce compun acest indice compozit. In data de 07.10.2019 Comisia Europeana a publicat a treia editie a indicelui competitivitatii regionale pentru 268 de regiuni ale UE – un studiu care furnizeaza regiunilor informatii utile pentru a stimula performanta economica. Romania se afla pe ultimele locuri in Europa in functie de competitivitatea regionala, 4 din cele 8 regiuni romanesti incluse in indicele Uniunii Europene fiind pozitionate pe ultimul nivel de dezvoltare. Unul din motivele pentru care regiunile de dezvoltare din Romania obtin aceste calificative este evidenta necorelare intre calificarea fortei de munca si nevoile pietei muncii. In conformitate cu Strategia Europa 2020, a fost stabilit ca cel putin 15 % dintre adulti ar trebui sa participe la programele de invatare de-a lungul vietii. Obiectivul privind IPV pentru Romania este de a creste rata de participare a adultilor (cu varste cuprinse intre 25 si 64 de ani) la 10%, pana in 2020. Rata de participare la IPV in Romania este inegal distribuita pe mai multe dimensiuni. Rata de participare la educatia formala scade odata cu varsta, de la 8,5%, pentru persoane cu varste de la 25 la 34 de ani, la 0,1%, pentru cele cu varste cuprinse intre 55 si 64 de ani. Din punctul de vedere al statutului privind ocuparea fortei de munca, se observa, de asemenea, o discrepanta la nivelul ratei de participare la educatia formala: aceasta este mai scazuta pentru someri (0,9%) decat pentru cei angajati (4,2%). Si in ceea ce priveste persoanele care locuiesc in mediul rural si urban exista o diferenta: rata de participare la educatia nonformala este mai mare in mediul urban (6,4%) decat in mediul rural (2,5%). Proportia intreprinderilor care furnizeaza formare profesionala angajatilor afecteaza, de asemenea, disponibilitatea de competente pe piata muncii. Aceasta proportie este de numai 40% in Romania, comparativ cu media UE, de 58%. Intreprinderile mici si mijlocii din Romania sunt mai putin doritoare decat cele din tarile UE sa le asigure angajatilor participarea la activitati de IPV. Printre deficientele care au impact asupra gradului de participare si accesului la programele de formare profesionala se numara: insuficienta promovare a programelor de formare profesionala, a posibilitatii evaluarii rezultatelor invatarii dobandite in context nonformal si informal, a consilierii privind orientarea in cariera, etc. In ceea ce priveste orientarea profesionala si consilierea in cariera, punctele slabe sunt cele legate de lipsa unui sistem national integrat de informare, consiliere si orientare profesionala la nivel national/ regional/ local, care sa vizeze atat formarea profesionala initiala, cat si formarea profesionala continua, slaba cooperare intre diversi actori la nivel national, regional si local, care actioneaza in domeniul consilierii si orientarii profesionale si lipsa coordonarii actiunilor acestora, reteaua de centre de informare, consiliere si orientare profesionala – insuficient dezvoltata in special in mediul rural, numarul redus de instrumente de orientare profesionala online elaborate si implementate. In ceea ce priveste orientarea profesionala si consilierea in cariera, punctele slabe sunt cele legate de lipsa unui sistem national integrat de informare, consiliere si orientare profesionala la nivel national/ regional/ local, care sa vizeze atat formarea profesionala initiala, cat si formarea profesionala continua, slaba cooperare intre diversi actori la nivel national, regional si local, care actioneaza in domeniul consilierii si orientarii profesionale si lipsa coordonarii actiunilor acestora, reteaua de centre de informare, consiliere si orientare profesionala – insuficient dezvoltata in special in mediul rural, numarul redus de instrumente de orientare profesionala online elaborate si implementate. Participarea limitata la educatie si formarea adultilor din Romania poate fi explicata prin existenta unor disfunctionalitati intre angajatori, angajati si furnizorii de educatie si formare profesionala. Aceste disfunctionalitati duc la un sistem de invatare pe tot parcursul vietii neperformant si putin receptiv in care angajatorii, angajatii si furnizorii de educatie si formare profesionala actioneaza independent, neinteractionand intre ei. Aceste disfunctionalitati pot fi cauzate de trei tipuri de constrangeri care sunt frecvent intalnite in Romania: (i) informatii insuficiente si asimetrice intre institutiile implicate; (ii) stimulente reduse pentru participarea la activitati de educatie si formare; si (iii) capacitatea institutionala inadecvata. Datele din anchete realizate in Romania arata ca informatia limitata este asociata cu participarea redusa la formare, in special pentru angajatii mai putin educati si pentru cei varstnici: doar 3,4% dintre romanii cu educatie primara si secundara inferioara au acces la informatii despre posibilitatile de invatare, comparativ cu 31,9% dintre cei cu educatie tertiara. De asemenea, doar 6,1% dintre romanii cu varsta intre 55 si 69 de ani au acces la informatii despre posibilitatile de invatare, comparativ cu 21,6% dintre cei cu varsta intre 25 si 34 de ani. In Romania, cele mai mici procente de participare la formarea profesionala se inregistreaza in randul persoanelor cu niveluri scazute de calificare profesionala, precum si in randul celor care lucreaza in companii mici (cu mai putin de 10 angajati) si al persoanelor cu varsta de peste 40 de ani. Deficitul de informatii are, de asemenea, potentialul de a reduce interesul beneficiarilor de IPV pentru oportunitatile de formare. Date dintr-o ancheta recenta privind participarea angajatilor romani aflati in situatie de risc la formarea profesionala continua arata ca peste 40% dintre angajatii cu un nivel scazut de educatie si competente nu cauta informatii cu privire la activitatile de formare. Acest lucru este valabil pentru angajatii cu varsta intre 18 si 24 de ani, dat fiind ca 43% dintre ei nu cauta acest tip de informatii si pentru cei cu varsta peste 40 de ani (45% dintre ei, de asemenea, nu cauta informatii despre formare), comparativ cu doar 20% dintre persoanele cu varsta intre 18 si 35 de ani care au absolvit licee teoretice sau universitati. Chiar daca partile interesate de IPV ar beneficia de informatii de o mai buna calitate, este posibil ca firmele si indivizii sa continue sa investeasca insuficient in formare datorita lipsei unor stimulente adecvate. De exemplu, este posibil ca firmele si indivizii sa investeasca insuficient deoarece nu pot surprinde toate beneficiile ce rezulta din investitiile in formare. Mai mult, este posibil ca unele dintre beneficiile obtinute in urma competentelor recent dobandite de un angajat, in special competente care nu sunt specifice companiei, sa fie utile pentru viitorii angajatori. Prin urmare, este posibil ca firmele sa decida sa nu investeasca in competente generale sau sa nu investeasca deloc. De asemenea, firmele pot alege sa nu formeze angajatii „mobili”: cu cat este mai mare riscul de parasire a companiei de catre un angajat imediat dupa finalizarea perioadei de formare (adica „vanarea” angajatilor formati), cu atat firmele sunt mai putin dispuse sa investeasca in formare. In Romania, jumatate dintre furnizorii de formare considera ca firmele nu investesc in formarea fortei de munca, deoarece este posibil ca angajatii mai bine instruiti sa-si schimbe locul de munca. Potrivit Anchetei privind educatia adultilor din 2011 (Eurostat), lipsa de sprijin a angajatorilor pentru participarea persoanelor cu varsta intre 25 si 64 de ani la educatie si formare reprezinta un obstacol mai mare in Romania decat in oricare alta dintre cele 30 de tari europene participante la aceasta ancheta. Aceasta reprezinta un obstacol pentru 30% dintre respondentii din Romania, comparativ cu doar 1,3% din Portugalia si cu media UE de 8%. De asemenea, este putin probabil ca firmele romanesti sa adopte programe de lucru mai flexibile, care au potentialul de a promova o mai mare participare la formare, dupa cum arata rezultatele aceleiasi anchete in care 34,7% dintre respondenti au indicat suprapunerea cu programul de lucru ca fiind unul dintre principalele obstacole pentru participarea la formare, comparativ cu doar 4,9% in Slovacia si cu media UE de 18%. Chiar daca partile interesate de IPV ar beneficia de informatii de o mai buna calitate si de stimulente adecvate, este posibil ca firmele si indivizii sa continue sa investeasca insuficient in formare din cauza constrangerilor legate de capacitate institutionala. Cele mai semnificative asemenea constrangeri sunt cele legate de capacitatea financiara cu care se confrunta atat indivizii, cat si firmele. Costul formarii este mentionat ca o bariera in calea participarii la formare de catre 52,5% dintre respondentii la Ancheta privind educatia adultilor din 2011 (Eurostat) din Romania (cea mai mare rata dintre toate tariile implicate in aceasta ancheta), comparativ cu doar 4,7% in Belgia si cu media UE de 13,2%. Pe de alta parte, firmele mici se confrunta deseori cu dificultati atunci cand este vorba despre mobilizarea unor resurse pentru finantarea formarii angajatilor. In Romania, 44% dintre companiile private afirma ca nu sprijina activitatile de formare pentru angajati din cauza lipsei fondurilor, care este si mai pronuntata in cazul firmelor cu mai putin de 10 angajati (procentul creste la 49% in acest grup). In plus, 79% dintre furnizorii de formare din Romania considera ca finantarea reprezinta un obstacol cheie in calea cresterii participarii la formare (Ancheta Bancii Mondiale privind furnizorii de formare din Romania, 2014).

Grup țintă

Grupul tinta al proiectului este compus din 700 de angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) cu domiciuliul in regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest. Pentru a fi eligibila in grupul tinta o persoana trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii: au domiciliul/resedinta in regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest; demonstreaza cu documente calitatea de angajat (inclusiv PFA si intreprinderi individuale); la data inscrierii in operatiune au implinit varsta de 25 de ani; la data intrarii in operatiune au varsta sub 65 de ani; participa la programul de formare la initiativa proprie sau la initiativa reprezentantilor sai și dorește să își imbunătățească statutul pe piața muncii în domeniul servicilor ospitalitatii. Dupa cum am aratat in cadrul sectiunilor context si justificare – pe baza analizei de nevoi au fost identificate urmatoarele nevoi ale persoanelor angajate din Romania, in general, si in regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest in special: 1) nevoia de informare si constientizare la nivelul angajatilor cu privire la beneficiile participarii la programele de formare profesionala continua si nevoia de informare cu privire la oprtunitatile de dezvoltare profesionala ca urmare a participarii la programele de IPV; 2 ) nevoia de informare, consiliere profesionala si tutorat in vederea realizarii unor rute de invatare/formare in vederea dezvoltarii profesionale; 3) nevoia de a participa la programe de formare profesionala in concordanta cu necesitatile pietei muncii. Analiza de nevoi a reflectat faptul ca principala oportunitate de imbunatatire a statutului profesional pe piata muncii este dobandirea de noi competente/calificari recunoscute. In acest sens proiectul propus spre finantare propune trei directii majore de actiune in vederea satisfacerii acestor nevoi. Astfel pentru nevoia de informare si constientizare la nivelul angajatilor cu privire la oportunitatile de dezvoltare profesionala ca urmare a participarii la programe de formare proiectul propune organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare la nivelul angajatilor a beneficilor si oportunitatilor generate de participarea la FPC. Pentru nevoia de informare/comnsiliere profesionala si tutorat proiectul propune un program coerent si consistent de informare si consiliere profesionala in conformitate cu standardele nationale de calitate stabilite prin intermediul HG nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca. Pentru nevoia de formare profesionala a angajatilor proiectul propune un program de formare profesionala continua pentru un numar de 700 de angajati – program de formare profesionala continua axat pe nevoile pietei muncii, program de formare profesionala continua autorizat in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor. Mai mult decat atat analiza de nevoi a reliefat trei impedimente majore in calea participarii angajatilor la programele de formare profesionala: a) lipsa resurselor financiare pentru a beneficia de formare (atat la nivel de angajat cat si la nivel de angajator) – pentru acest impediment proiectul asigura finantarea integrala a participarii angajatilor la programele de formare tocmai accesand resursele financiare puse la dispozitie prin POCU; b) lipsa resurselor de timp a angajatilor pentru a participa la programele de formare ca urmare a refuzului angajatorilor de a asigura timp liber pentru acesta activitate – in acest sens prin proiect se va dezvolta un sistem dinamic de formare profesionala, se are in vedere implementarea de facilitati de instruire, programe pe o baza modulara, sistem de acumulare de credite, posibilitatea de a intra in program in momente diferite si nu numai la inceputul acestuia, utilizarea de noi tehnologii pentru cresterea accesului la materialele de instruire etc; c) lipsa stimulentelor pentru angajati sa participe la programe de formare profesionala – in vederea simularii angajatilor sa participe la FPC se are in vedere acel program de informare si consiliere profesionala in masura sa identifice oportunitati directe si individualizate de imbunatatire a statutului pe piata muncii ca urmare a parcurgerii unei rute de formare profesionala. Un alt element reliefat de analiza de nevoi prezentata la sectiunile justificare si context este acela al discrepantei majore de oportunitate in participarea la FPC pentru o serie de categorii de angajati, astfel la persoanele de gen feminin, pentru persoanele cu varsta de peste 55 de ani, pentru persoanele cu nivel redus de educatie, pentru persoanele din mediul rural si pentru persoanele angajate in IMM uri se constat o participare mult redusa fata de media la nivel national. Pentru a oferi oportunitati reale acestor categorii de persoane de a beneficia de beneficiile unui program de formare s-au luat urmatoarele masuri: includerea in grupul tinta a unui numar minim de 218 persoane ce fac parte din urmatoarele categorii de persoane persoane cu nivel scazut de calificare – persoane din mediul rural – persoane cu varsta peste 40 de ani (minim 31,14% din grupul tinta al proiectului); pentru a stimula participarea persoanelor de gen feminin au fost avute in vedere programe de formare in meserii in care ponderea femeilor este mai mare și anume turismul; iar pentru participarea angajatilor din IMM uri se are in vedere directionarea campaniei de informare si constientizare catre aceasta categorie de angajati. Am aratat anterior prin analiza de nevoi care sunt cele 3 mari nevoi identificate atat prin chestionare cat si prin datele statistice relevante furnizate de INS, totodata am aratat care sunt masurile propuse spre finantare in vederea satisfacerii acestor nevoi, dorim totodata sa aratam care sunt beneficiile directe ale celor 700 de angajati ca urmare a participarii la programul complex de interventie propus spre finantare. Beneficiile pentru cei 700 de beneficiari directi ai proiectului sunt clare, evidente si sustenabile. Prin intermediul campaniei de informare si constientizare se are in vedere informarea si constientizarea angajatilor cu privire la importanta formarii profesionale continue dar si cu privire la beneficiile pe termen scurt, mediu si lung ale participarii la programele de formare profesionala, cu toate acestea beneficiile directe ale campaniei de informare si constientizare nu sunt directe si imediate dar campania de informare si constientizare deschide drumul spre oportunitatile directe ale participarii grupului tinta la proiect. Astfel dupa cum se poate vedea in sectiunile Activitati previzionate si Metodologie – fiecare persoana inscrisa in grupul tinta beneficiaza de doua programe individualizate de sprijin direct: 1) program de informare si consiliere profesionala si 2) program de formare profesionala continua. Participarea la programul de informare si consiliere profesionala individualizata in conformitate cu standardele de calitate stabilite prin HG 277/2002 are in vedere dezvoltarea unui profil socio-ocupational pentru fiecare din cei 700 de membrii ai grupului tinta, in cadrul acestui profil se vor identifica cele mai optime rute de invatare/formare astfel incat fiecare angajat sa aibe sansa imbunatatirii statutului pe piata muncii, se are in vedere stabilirea unui traseu profesional individual optim in conformitate cu aspiratiile/educatia/experienta fiecarei persoane in parte si prin intermediul rutelor de invatare/formare se vor deschide sansele de succes pe piata muncii. In acelasi timp prin intermediul programului de informare si consiliere profesionala se are in vedere identificarea si prezentarea pentru fiecare angajat din grupul tinta a unor oportunitati de imbunatatire a statutului profesional. Ca sa concluzionam beneficiile programului de informare si consiliere profesionala este deschiderea orizontului de dezvoltare profesionala a grupului tinta prin structurarea unui profil profesional, prin identificarea de oportunitati de imbunatatire a statutului pe piata muncii si prin realizarea unei rute de invatare/formare in vederea fructificarii oportunitatilor identificate. Mai mult de cat atat, pe perioada proiectului furnizorul de servicii de informare si consiliere profesionala va urmarii evolutia in timp a fiecarei persoane din grupul tinta asigurand tutorat in vederea respectarii rutei de invatare. In ceea ce priveste beneficiile directe asupra grupului tinta ca urmare a participarii la programele de formare – mentionam faptul ca acestea sunt date de dobandirea de competente si calificari certificate si recunoscute la nivel national si comunitar. Toate programele de formare organizate in cadrul proiectului se vor derula in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. In acest sens prin intermediul programelor de formare cei 700 de angajati inclusi in grupul tinta au posibilitatea sa dobandeasca aptitudini/abilitati/competente in stransa legatura cu nevoile pietei muncii. Prin implementarea programului de formare profesionala se asigura cresterea nivelului de competente a persoanelor din grupul tinta, competente certificate si recunoscute la nivel national si comunitar. Mentionam faptul ca prin proiect a fost asumata o tinta de certificare a competentelor dobandite de grupul tinta de 93% din totalul participantilor la programele de formare (651 de persoane certificate din 700 de persoane in grupul tinta). In ceea ce priveste stimularea participarii grupului tinta la activitatile proiectului au fost prevazute o serie de masuri detaliate la nivelul activitatilor propune spre finantare dintre care amintim: primul element de stimulare a participarii la activitatile proiectului este identificarea si prezentarea oportunitatilor de avansare profesionala – acest element este esential pentru succesul proiectului, deschiderea oportunitatilor de avansare profesionala este fara doar si poate elementul central al proiectului, totodata pe langa prezentarea oportunitatilor proiectul asigura si mijloacele de fructificare a oportunitatilor (ruta de invatare/formare, consiliere si tutorat in vederea imbunatatirii statutului pe piata muncii). Totodata pentru a se asigura stimularea si mobilizarea grupului tinta pentru o participare activa la programele de formare se au in vedere doua elemente esentiale – un prim element este dat de calitatea programului de formare, program de formare adaptat nevoilor actuale ale pietei muncii, transpus intr-un format atractiv si interactiv; al doilea element este monitorizarea permanenta a satisfactiei persoanelor din grupul tinta cu privire la programul de formare parcurs, se vor realiza analize in timp real cu privire la gradul de satisfactie al grupului tinta si se vor realiza adaptari ale orarului si programului la nevoile grupului tinta. In ceea ce priveste procesul de recrutare a grupului tinta, acesta este prezentat pe larg la nivelul sub-activitatii A.I.4 Identificarea si selectarea celor 700 de angajati care urmeaza sa beneficieze de sprijin in cadrul proiectului si implicarea, mobilizarea si monitorizarea participarii acestora la activitatile proiectului. In cadrul acestei sectiuni prezentam pe scurt principiile generale de selectie – astfel vor fi respectate toate elemente ce tin de respectarea prevederilor legale si a principiilor egalitatii de sanse si a nediscriminarii. Toate elementele de selectie a grupului tinta vor fi obiective ce tin exclusiv de eligibilitatea grupului tinta stabilite prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice. In acelasi timp vor fi alocate 218 locuri speciale pentru persoane ce fac parte din urmatoarele categorii de persoane persoane cu nivel scazut de calificare – persoane din mediul rural – persoane cu varsta peste 40 de ani. Principiul de selectie este primul venit primul servit.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor:

In ceea ce priveste sustenabilitatea proiectului mentionam faptul ca inca din perioada de implementare proiectul prevede dezvoltarea – semnarea de protocoale de colaborare cu Sindicate din regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest /Institutii cu atributii in zona economica, inclusiv AJOFM. Prin intermediul acestor protocoale de colaborare se intentioneaza identificarea angajatilor in vederea invitarii acestora sa participe la evenimentele de promovare si constientizare a necesitatii si importantei participarii angajatilor la programe de formare profesionala. Etapa I – asa cum este gandita prin proiect are rolul de a asigura bazinul de recrutare atat pentru publicul tinta al campaniei de constientizare cat si pentru viitoarea selectare a grupului tinta al proiectului. Etapa I va fi considerata indeplinita atunci cand vor fi semnate 12 protocoale de colaborare in vederea identificarii angajatilor. Pe langa componenta de identificare a publicului tinta pentru campania de informare si constientizare – in baza protocoalelor de colaborare se doreste demararea unor parteneriate pe termen lung – prin intermediul acestor parteneriate se doreste asigurarea sustenabilitatii actiunilor intreprinse in cadrul proiectului. Astfel pe baza acestor acorduri de parteneriat beneficiarul proiectului va transmite catre Sindicatele din regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest /Institutii cu atributii in zona economica, inclusiv AJOFM toate documentele cu caracter metodologic sau de bune practici ce urmeaza sa fie elaborate prin proiect, inclusiv programa cursului de formare si in vederea utilizarii acestora in vederea imbunatatirii procesului de participare a angajatilor la IPV. In ceea ce priveste pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale dupa finalizarea finantarii nerambursabile mentionam faptul ca solicitantul este o structura care in activitatea curenta deruleaza programe de formare,aceaste activitati sunt continue si vor continua si dupa finalizarea acestui proiect. Dorim sa mentionam faptul ca dupa finalizarea proiectului solicitamtul doreste sa utilizeze rezultatele proiectului (lectii invatate, modele de buna practica, rezultate si experienta acumulata) in activitatea curenta. Mai mult decat atat ca urmare a experientei acumulate se are in vedere perpetuarea acestui model de implementare pe termen lung inclusiv prin aplicarea pentru finantari nerambursabile din FSE si in perioada de programare urmatoare 2021-2027. Ca sa fim concreti – ca si surse de finantare post proiect mentionam resursele financiare proprii si atrase pentru activitatea curenta (inclusiv donatii, cotizatii, acorduri comerciale etc) iar pentru implementarea altor proiecte de anvergura celui propus acum spre finantare vom utiliza fondurile disponibile la nivel national si comunitar prin aplicarea pentru noi proiecte in domeniul dezvoltarii calificarilor si integrarii profesionale.

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi, eventual, încheiate

Cf Orientari privind completarea Cererii de finantare aceasta sectiune nu se completeaza

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie – administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Cf Orientari privind completarea Cererii de finantare aceasta sectiune nu se completeaza

Transferabilitatea rezultatelor

In ceea ce priveste transferabilitatea rezultatelor si a experientei acumulate mentionam urmatoarele. 1 Diseminarea rezultatelor catre alte structuri se va realiza intr-o prima faza prin diseminarea lectiilor invatate, a rezultatelor si a exemplelor de buna practica catre entitatile cu care au fost incheiate cele 12 protocoale de colaborare (Sindicatele din regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest /Institutii cu atributii in zona economica, inclusiv AJOFM, etc.). Astfel catre aceste entitati vor fi transmise toate elementele acumulate in cadrul Manualului de bune practici in domeniul stimularii participarii angajatilor la programele de invatare pe tot parcursul vietii. In ceea ce priveste utilizarea ulterioara a rezultatelor proiectului dupa cum am aratat si mai sus – solicitantul este o entitate ce deruleaza in mod curent acest tip de programe – astfel rezultatele, experienta acumulata si mai ales modelele de buna practica identificate in activitatea de informare si consiliere profesionala dar si in activitatea de formare vor fi preluate si utilizate in mod constant si permanent in acticitatea curenta. Un aspect esential este dat de faptul ca pe baza experientei acumulate si a rezultatelor proiectului se are in vedere realizarea de noi proiecte cu finantare nerambursabila care sa utilizeze rezultatele si experienta acestui proiect. Nu in ultimul rand dorim sa mentionam faptul ca se are in vedere multiplicarea rezultatelor atat la nivel local si regional prin utilizarea in activitatea curenta a experientei si rezultatelor proiectului dar se are in vedere elaborarea de noi proiecte in vederea atragerii de fonduri comunitare si nationale. Un element de nouate prevazut pentru asigurarea diseminarii rezultatelor si exemplelor de buna practica in vederea utilizarii si multiplicarii rezultatelor la nivel regional si national este acela al diseminarii informatiei si a manualului de bune practici in domeniul stimularii participarii angajatilor la programele de invatare pe tot parcursul vietii prin reteaua inspectoratelor scolare judetene catre unitatile de invatamant din domeniul profesional si tehnic publice sau private. Acest manual de bune practici poate constitui un punct de pornire pentru aceste unitati de invatamant in vederea intrarii pe piata serviciilor de formare profesionala continua a adultilor. Astfel prin transmiterea si utilizarea acestor modele de succes se poate asigura punctul de plecare pentru multiplicarea la nivel national a efectelor beneficie ale FPC –ului.

Metodologie

Metodologia de implementare a proiectului – aceasta a fost elaborata in vederea asigurarii maximizarii rezultatelor, atingerii obiectivelor si a indicatorilor asumati. Proiectul propune o schema logica de implementare ce porneste de la nevoile identificate atat la nivel domeniului economiei cat si la nivelul angajatilor din regiunile Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest. Succesinea activitatilor este logica: astfel proiectul este demarat cu o campaniei de informare si constientizare a angajatilor asupra nevoii de a participa la programe de formare profesionala continua in vederea unei dezvoltari profesionale sustenabile. Pe baza informatiilor obtinute in cadrul campaniei de promovare si constientizare prin aplicarea unei metodologii de recrutare si seletie transparente, echidistante si nediscriminatorii, metodologie ce are la baza principiul de selectie primul venit primul servit vor fie selectati cei 700 de membrii ai grupului tinta din care minim 218 sunt persoane care apartina in cel putin una din urmatoarele categorii: persoane persoane cu nivel scazut de calificare – persoane din mediul rural – persoane cu varsta peste 40 de ani. Persoanele selectate in grupul tinti urmeaza sa beneficieze de un program complex de informare si consiliere profesiona in vederea realizarii profilului socio profesional si identificarii unui traseu de invatare/formare care sa faciliteze fructificarea oportunitatilor de crestere a statutului profesional. Pe baza informatiilor obtinute in cadrul procesului de informare si consiliere profesionala se va stabili care este programul de formare ce urmeaza a fi parcurs de fiecare persoana in parte. Mentionam faptul ca intregul proces de informare si consiliere profesionala va fi derulat in conformitate cu standardele de calitate stabilite prin intermediul HG 277/2002. Ulterior parcurgerii programului de informare si consiliere profesionala fiecare din cei 700 de angajati va urma un curs de formare profesionala autorizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 129/2000. Pe baza acestui program de formare profesionala se are in vedere cresterea nivelului de calificare al persoanelor din grupul tinta si certificarea competentelor si calificarii obtinute prin diplome recunoscute la nivel national si comunitar. De mentionat faptul ca pentru a se asigura un grad ridicat de participare activa a grupului tinta la programul de formare profesionala se va derula un amplu program de monitorizare a satisfactiei grupului tinta fata de programul de formare parcurs si totodata se va asigura un proces continu de tutorat care sa asigure stimularea parmanenta a participantilor in a continua activ programul de formare. Managementul proiectului: In ceea ce priveste managementul proiectului acesta este o activitate transversala ce are in vedere asigurarea implementarii in bune conditii a activitatilor si asigurarea atingerii rezultatelor si a indicatorilor asumati inclusiv a impactului proiectului asupra grupului tinta si a domeniului economiei din regiunile de implementare. Avand in vedere complexitatea proiectului propus spre finantare si nevoia de a asigura un management eficient, riguros in masura sa asigure implementarea in bune conditii a proiectului, inclusiv sa asigure garantia obtinerii impactului dorit asupra grupului tinta, In prima luna de implementare managerul de proiect impreuna cu personalul suport (asistent manager, responsabil financiar) incadrati la cheltuieli indirecte vor elabora, aproba si pune spre aplicare procedurile de management ale proiectului. Aceste proceduri de management ale proiectului vor asigura implementarea riguroasa a masurilor propuse spre finantare asigurand buna implementare a proiectului si automat premisele implementarii cu succes a acestuia. Inca din prima luna de implementare vor fi elaborate, aprobate si puse spre aplicare urmatoarele proceduri: 1)Procedura generala financiara contabila si de realizare a achizitiilor; 2)Procedura generala de monitorizare a implementarii proiectului; 3)Procedura generala de comunicare a proiectului; 4)Procedura de management al riscurilor si a situatiilor potentiale de risc. In ceea ce priveste asigurarea managementului general al proiectului se are in vedere asigurarea implementarii proiectului in cele mai optime conditii prin asigurarea resurselor umane si financiare necesare atingerii obiectivelor si a indicatorilor asumati. Activitatea de management de proiect este asigurata de catre Managerul de proiect desemnat din cadrul solicitantului impreuna cu personalul suport pentru managerul de proiect fundamentate pe linia bugetara de cheltuieli indirecte. Monitorizarea implementarii proiectului: este o activitate esentiala a procesului de implementare a proiectului si va avea doua componente esentiale. Prima componenta este cea manageriala, in care pe baza procedurii generale de monitorizare a implementarii proiectului se va asigura procesul de monitorizare a atingerii obiectivelor/rezultatelor si indicatorilor asumati. Acesta este procesul general de monitorizare al implementarii si are in vedere monitorizarea modului in care solicitantul prin persoanele angajate in echipa de implementare implementeaza proiectului si se monitorizeaza gradul de atingere al rezultatelor in timp astfel incat sa fie luate cele mai bune decizii in vederea ameliorarii situatiilor problematice. A doua componenta a procesului de monitorizare este monitorizarea modului de participare a beneficiarilor proiectului (grup tinta) la proiect. Astfel pe baza metologiilor specifice se va monitoriza participarea grupului tinta la programele de formare, inclusiv din punct de vedere al participarii active. Informarea si publicitatea: O alta componenta esentiala a procesului de implementare a proiectului este componenta de comunicare. Componenta de comunicare este la randul ei impartita in doua – o componenta a comunicarii cu publicul larg si o componenta de comunicare interna. Cele doua componente au fost prezentate la activitatile specifice. Dorim sa punctam insa faptul ca in tot procesul de informare si comunicare se vor asigura masurile minime de informare din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul programului Operational Capital Uman 2014-2020: – Asigurarea vizibilitatii proiectului (prin expunerea unui afis) la sediul de implementare a proiectului;- ne vom asigura ca cei care participa in cadrul proiectului sunt informati in mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE;- Orice fel de documente referitoare la implementarea proiectelor si publicate pentru public sau participanti, inclusiv certificatele de prezenta sau alte certificate, va include o mentiune cu privire la faptul ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE. Pentru a fi mai concisi in prezentarea metodologiei de implementare a proiectului in Sistemul informatic MySMIS a fost incarcata matricea logica a proiectului, acest document evidentiaza corelarea dintre activitati – rezultate- indicatori-obiective specifice. In final dorim sa mentionam urmatoarele aspecte: proiectul contribuie prin activitatile propuse la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020, conform specificatiilor din Ghidului Solicitantului -conditii specifice(egalitate de sanse/ nediscriminare/ egalitatea intre femei si barbati; utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale) astfel – in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii/egalitatea de sanse intre barbati si femei proiectul propune 3 elemente esentiale: 1. Constituirea echipei de management exclusiv pe criterii de competenta; 2. Aplicarea unei proceduri de selectie transparente, echidistante si nediscriminatorii; 3 in cadrul procesului de formare teoretica se realizeaza un modul de formare in domeniul egalitatii de sanse si nediscriminarii. In ceea ce priveste utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale dupa cum am aratat in cadrul activitatii III.2 in cadrul procesului de formare se are in vedere utilizarea tehnologiei informatiei in vederea facilitarii dobandirii de competente si calificari superioare. In acelasi timp procesul de fromare presupune familiarizarea cu ultimele tehnologii in domeniu vizat. Proiectul contribuie prin activitatile propuse la promovarea temelor secundare din POCU 2014-2020, conform specificatiilor din Ghidului Solicitantului – conditii specifice (Inovare sociala / Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor / Nediscriminarea). Astfel pentru cele doua teme secundare Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor si Nediscriminarea repetam informatiile de mai sus in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii/egalitatea de sanse intre barbati si femei proiectul propune 3 elemente esentiale: 1. Constituirea echipei de management exclusiv pe criterii de competenta; 2. Aplicarea unei proceduri de selectie transparente, echidistante si nediscriminatorii; 3 in cadrul procesului de formare teoretica se realizeaza un modul de formare in domeniul egalitatii de sanse si nediscriminarii. In ceea ce priveste utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale dupa cum am aratat in cadrul activitatii III.2 in cadrul procesului de formare se are in vedere utilizarea tehnologiei informatiei in vederea facilitarii dobandirii de competente si calificari superioare. In ceea ce priveste inovarea sociala mentionam faptul ca proiectul in sine este unul profund inovativ avand drept scop cresterea participarii la programele de formare profesionala continua cat si pentru oferirea unui sprijin educational individualizat. In cadrul proiectului se pune baza pe programe individualizate de stimulare a participarii la FPC si se furnizeaza un pachet complet de servicii ce porneste de la partea de informare si constientizare, continua cu un program complex de informare si consiliere profesionala menit sa identifice oportunitati de dezvoltare in cariera dar totodata sa stabileasca si ruta de invatare astfel incat sa se maximizese sansele de fructificare a oportunitatilor. Totodata ca si element central al proiectului este furnizarea de competente si calificari superioare – proiectul propune un program de formare profesionala adaptat aspiratiilor grupului tinta si axat pe nevoile pietei muncii.